Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 3 014,49, a brutto to 2 623,78. Pracownik na rękę otrzyma 2 000,00.

Brutto2 623,78
Emerytalne pracownika163,97
Rentowe pracownika25,20
Chorobowe pracownika64,28
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika253,45
Kwota po potrąceniu składek2 370,33
Koszt uzyskania przychodu474,07
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 896,00
Podatek dochodowy (18%)341,28
Ulga podatkowa (stała wartość)0,00
Zaliczka na podatek dochodowy341,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)213,33
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)183,70
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)29,63
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty157,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 000,00
Emerytalne pracodawcy163,97
Rentowe pracodawcy109,20
Wypadkowe pracodawcy50,64
Fundusz Pracy pracodawcy64,28
FGŚP pracodawcy2,62
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy390,71
Całkowite obciążenie pracodawcy3 014,49
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 36 173,88, a brutto to 31 485,36. Pracownik na rękę otrzyma 24 000,00.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
12 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
22 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
32 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
42 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
52 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
62 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
72 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
82 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
92 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
102 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
112 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
122 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
Razem: 31 485,363 041,402 559,961 884,0024 000,004 688,5236 173,88
Średnio: 2 623,78253,45213,33157,002 000,00390,713 014,49
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator