Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 3 350,49, a brutto to 2 774,96. Pracownik na rękę otrzyma 2 000,00.

Brutto2 774,96
Emerytalne pracownika270,84
Rentowe pracownika41,62
Chorobowe pracownika67,99
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika380,45
Kwota po potrąceniu składek2 394,51
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)2 283,00
Podatek dochodowy (18%)410,94
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy365,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)215,51
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)185,57
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)29,94
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty179,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 000,00
Emerytalne pracodawcy270,84
Rentowe pracodawcy180,37
Wypadkowe pracodawcy53,56
Fundusz Pracy pracodawcy67,99
FGŚP pracodawcy2,77
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy575,53
Całkowite obciążenie pracodawcy3 350,49
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 40 205,88, a brutto to 33 299,52. Pracownik na rękę otrzyma 24 000,00.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
12 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
22 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
32 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
42 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
52 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
62 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
72 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
82 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
92 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
102 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
112 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
122 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
Razem: 33 299,524 565,402 586,122 148,0024 000,006 906,3640 205,88
Średnio: 2 774,96380,45215,51179,002 000,00575,533 350,49
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator