Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 4 000,00, a brutto to 3 312,90. Pracownik na rękę otrzyma 2 375,42.

Brutto3 312,90
Emerytalne pracownika323,34
Rentowe pracownika49,69
Chorobowe pracownika81,17
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika454,20
Kwota po potrąceniu składek2 858,70
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)2 747,00
Podatek dochodowy (18%)494,46
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy448,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)257,28
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)221,55
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)35,73
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty226,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 375,42
Emerytalne pracodawcy323,34
Rentowe pracodawcy215,34
Wypadkowe pracodawcy63,94
Fundusz Pracy pracodawcy81,17
FGŚP pracodawcy3,31
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy687,10
Całkowite obciążenie pracodawcy4 000,00
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 48 000,00, a brutto to 39 754,80. Pracownik na rękę otrzyma 28 505,04.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
13 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
23 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
33 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
43 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
53 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
63 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
73 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
83 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
93 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
103 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
113 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
123 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
Razem: 39 754,805 450,403 087,362 712,0028 505,048 245,2048 000,00
Średnio: 3 312,90454,20257,28226,002 375,42687,104 000,00
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator