Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o dzieło. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 3 316,65, a brutto to 2 746,93. Pracownik na rękę otrzyma 2 000,00.

Brutto2 746,93
Emerytalne pracownika268,10
Rentowe pracownika41,20
Chorobowe pracownika67,30
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika376,60
Kwota po potrąceniu składek2 370,33
Koszt uzyskania przychodu474,07
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 896,00
Podatek dochodowy (18%)341,28
Ulga podatkowa (stała wartość)0,00
Zaliczka na podatek dochodowy341,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)213,33
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)183,70
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)29,63
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty157,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 000,00
Emerytalne pracodawcy268,10
Rentowe pracodawcy178,55
Wypadkowe pracodawcy53,02
Fundusz Pracy pracodawcy67,30
FGŚP pracodawcy2,75
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy569,72
Całkowite obciążenie pracodawcy3 316,65
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o dzieło. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 39 799,80, a brutto to 32 963,16. Pracownik na rękę otrzyma 24 000,00.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
12 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
22 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
32 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
42 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
52 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
62 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
72 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
82 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
92 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
102 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
112 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
122 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
Razem: 32 963,164 519,202 559,961 884,0024 000,006 836,6439 799,80
Średnio: 2 746,93376,60213,33157,002 000,00569,723 316,65
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator