Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o dzieło. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 1 500,00, a brutto to 1 242,34. Pracownik na rękę otrzyma 904,53.

Brutto1 242,34
Emerytalne pracownika121,25
Rentowe pracownika18,64
Chorobowe pracownika30,44
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika170,33
Kwota po potrąceniu składek1 072,01
Koszt uzyskania przychodu214,40
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)858,00
Podatek dochodowy (18%)154,44
Ulga podatkowa (stała wartość)0,00
Zaliczka na podatek dochodowy154,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)96,48
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)83,08
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)13,40
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty71,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika904,53
Emerytalne pracodawcy121,25
Rentowe pracodawcy80,75
Wypadkowe pracodawcy23,98
Fundusz Pracy pracodawcy30,44
FGŚP pracodawcy1,24
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy257,66
Całkowite obciążenie pracodawcy1 500,00
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o dzieło. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 18 000,00, a brutto to 14 908,08. Pracownik na rękę otrzyma 10 854,36.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
11 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
21 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
31 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
41 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
51 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
61 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
71 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
81 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
91 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
101 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
111 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
121 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
Razem: 14 908,082 043,961 157,76852,0010 854,363 091,9218 000,00
Średnio: 1 242,34170,3396,4871,00904,53257,661 500,00
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator