Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 2 028,43. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 985,97.

Brutto2 028,43
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe43,38
Składki na ubezpieczenie społeczne716,99
Fundusz Pracy55,07
Kwota po potrąceniu składek1 256,37
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 256,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)179,75
Zaliczka na podatek dochodowy179,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty0,00
Dochód netto985,97
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 24 341,16. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 11 831,64.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
12 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
22 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
32 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
42 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
52 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
62 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
72 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
82 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
92 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
102 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
112 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
122 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
Razem: 24 341,165 264,762 157,72660,84520,56660,843 244,800,0011 831,64
Średnio: 2 028,43438,73179,8155,0743,3855,07270,400,00985,97
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator