Działalność gospodarcza, równowartość średniej krajowej, 2013 rok

Jak wyglądają koszty pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dla kwoty 4 522,93 zł? (tyle wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, który zarabia średnią krajową). (dane za 2013 rok)

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 4 483,80. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 2 966,59.

Brutto4 483,80
Emerytalne434,87
Rentowe178,22
Chorobowe54,58
Wypadkowe86,54
Składki na ubezpieczenie społeczne754,21
Fundusz Pracy109,85
Kwota po potrąceniu składek3 619,74
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 620,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)605,27
Zaliczka na podatek dochodowy605,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)261,73
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)225,38
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)36,35
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty391,42
Dochód netto2 966,59
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 53 805,60. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 35 599,12.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
14 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,730,003 358,01
24 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
34 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
44 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
54 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
64 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
74 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
84 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
94 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
104 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
114 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
124 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73427,002 931,01
Razem: 53 805,605 218,442 138,64654,961 038,481 318,203 140,764 697,0035 599,12
Średnio: 4 483,80434,87178,2254,5886,54109,85261,73391,422 966,59
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator