Działalność gospodarcza, równowartość średniej krajowej, 2014 rok

Jak wyglądają koszty pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dla kwoty 4 522,93 zł? (tyle wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, który zarabia średnią krajową).

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 4 522,93. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 2 992,15.

Brutto4 522,93
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe87,29
Składki na ubezpieczenie społeczne760,90
Fundusz Pracy110,81
Kwota po potrąceniu składek3 651,22
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 651,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)610,85
Zaliczka na podatek dochodowy610,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty388,67
Dochód netto2 992,15
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 54 275,16. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 35 905,84.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
14 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,400,003 380,82
24 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
34 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
44 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
54 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
64 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
74 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
84 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
94 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
104 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
114 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
124 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40424,002 956,82
Razem: 54 275,165 264,762 157,72660,841 047,481 329,723 244,804 664,0035 905,84
Średnio: 4 522,93438,73179,8155,0787,29110,81270,40388,672 992,15
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator