Działalność gospodarcza, równowartość minimalnego wynagrodzenia, 2013 rok

Zestawienie pokazujące rozkład kosztów pracy dla działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy przychód jest równy całkowitym kosztom pracy przy umowie o pracę i płacy minimalnej (dane za 2013 rok).

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 1 931,84. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 904,86.

Brutto1 931,84
Emerytalne434,87
Rentowe178,22
Chorobowe54,58
Wypadkowe43,00
Składki na ubezpieczenie społeczne710,67
Fundusz Pracy54,58
Kwota po potrąceniu składek1 166,59
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 167,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)163,73
Zaliczka na podatek dochodowy163,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)261,73
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)225,38
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)36,35
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty0,00
Dochód netto904,86
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 23 182,08. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 10 858,32.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
11 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
21 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
31 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
41 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
51 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
61 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
71 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
81 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
91 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
101 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
111 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
121 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
Razem: 23 182,085 218,442 138,64654,96516,00654,963 140,760,0010 858,32
Średnio: 1 931,84434,87178,2254,5843,0054,58261,730,00904,86
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator