Działalność gospodarcza, równowartość minimalnego wynagrodzenia, 2014 rok

Zestawienie pokazujące rozkład kosztów pracy dla działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy przychód jest równy całkowitym kosztom pracy przy umowie o pracę i płacy minimalnej.

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 2 028,43. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 995,57.

Brutto2 028,43
Emerytalne438,73
Rentowe179,81
Chorobowe55,07
Wypadkowe39,15
Składki na ubezpieczenie społeczne712,76
Fundusz Pracy49,70
Kwota po potrąceniu składek1 265,97
Koszt uzyskania przychodu0,00
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 266,00
Podatek dochodowy (skala podatkowa)181,55
Zaliczka na podatek dochodowy181,67
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)270,40
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)232,85
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)37,55
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty0,00
Dochód netto995,57
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla przyjętego zestawienia przychód (całkowite koszty pracy, brutto) wynosi 24 341,16. Przedsiębiorcy na rękę zostanie 11 946,84.

MiesiącBruttoEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz PracyUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyDochód netto
12 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
22 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
32 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
42 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
52 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
62 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
72 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
82 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
92 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
102 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
112 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
122 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
Razem: 24 341,165 264,762 157,72660,84469,80596,403 244,800,0011 946,84
Średnio: 2 028,43438,73179,8155,0739,1549,70270,400,00995,57
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator