Umowa o pracę, średnia krajowa, 2013 rok

Wyjaśnienie wszystkich kosztów okołopłacowych osoby zatrudnionej na umowę o pracę, zarabiającej średnią krajową (dane za 2013 rok).

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 4 483,08, a brutto to 3 713,00. Pracownik na rękę otrzyma 2 653,59.

Brutto3 713,00
Emerytalne pracownika362,39
Rentowe pracownika55,70
Chorobowe pracownika90,97
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika509,06
Kwota po potrąceniu składek3 203,94
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 093,00
Podatek dochodowy (18%)556,74
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy510,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)288,35
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)248,31
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)40,04
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty262,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 653,59
Emerytalne pracodawcy362,39
Rentowe pracodawcy241,35
Wypadkowe pracodawcy71,66
Fundusz Pracy pracodawcy90,97
FGŚP pracodawcy3,71
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy770,08
Całkowite obciążenie pracodawcy4 483,08
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 53 796,96, a brutto to 44 556,00. Pracownik na rękę otrzyma 31 843,08.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
13 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
23 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
33 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
43 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
53 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
63 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
73 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
83 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
93 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
103 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
113 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
123 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
Razem: 44 556,006 108,723 460,203 144,0031 843,089 240,9653 796,96
Średnio: 3 713,00509,06288,35262,002 653,59770,084 483,08
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator