Umowa o pracę, średnia krajowa, 2014 rok

Wyjaśnienie wszystkich kosztów okołopłacowych osoby zatrudnionej na umowę o pracę, zarabiającej średnią krajową.

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 4 522,93, a brutto to 3 746,00. Pracownik na rękę otrzyma 2 677,50.

Brutto3 746,00
Emerytalne pracownika365,61
Rentowe pracownika56,19
Chorobowe pracownika91,78
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika513,58
Kwota po potrąceniu składek3 232,42
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)3 121,00
Podatek dochodowy (18%)561,78
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy515,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)290,92
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)250,51
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)40,41
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty264,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika2 677,50
Emerytalne pracodawcy365,61
Rentowe pracodawcy243,49
Wypadkowe pracodawcy72,30
Fundusz Pracy pracodawcy91,78
FGŚP pracodawcy3,75
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy776,93
Całkowite obciążenie pracodawcy4 522,93
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 54 275,16, a brutto to 44 952,00. Pracownik na rękę otrzyma 32 130,00.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
13 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
23 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
33 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
43 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
53 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
63 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
73 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
83 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
93 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
103 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
113 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
123 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
Razem: 44 952,006 162,963 491,043 168,0032 130,009 323,1654 275,16
Średnio: 3 746,00513,58290,92264,002 677,50776,934 522,93
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator