Umowa o pracę, minimalne wynagrodzenie, 2013 rok

Wyjaśnienie wszystkich kosztów okołopłacowych osoby zatrudnionej na umowę o pracę, otrzymującej wynagrodzenie minimalne (dane za 2013 rok).

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 1 931,84, a brutto to 1 600,00. Pracownik na rękę otrzyma 1 181,38.

Brutto1 600,00
Emerytalne pracownika156,16
Rentowe pracownika24,00
Chorobowe pracownika39,20
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika219,36
Kwota po potrąceniu składek1 380,64
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 269,00
Podatek dochodowy (18%)228,42
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy182,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)124,26
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)107,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)17,26
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty75,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika1 181,38
Emerytalne pracodawcy156,16
Rentowe pracodawcy104,00
Wypadkowe pracodawcy30,88
Fundusz Pracy pracodawcy39,20
FGŚP pracodawcy1,60
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy331,84
Całkowite obciążenie pracodawcy1 931,84
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 23 182,08, a brutto to 19 200,00. Pracownik na rękę otrzyma 14 176,56.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
11 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
21 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
31 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
41 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
51 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
61 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
71 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
81 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
91 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
101 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
111 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
121 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
Razem: 19 200,002 632,321 491,12900,0014 176,563 982,0823 182,08
Średnio: 1 600,00219,36124,2675,001 181,38331,841 931,84
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator