Umowa o pracę, minimalne wynagrodzenie, 2014 rok

Wyjaśnienie wszystkich kosztów okołopłacowych osoby zatrudnionej na umowę o pracę, otrzymującej wynagrodzenie minimalne.

Miesięczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 2 028,43, a brutto to 1 680,00. Pracownik na rękę otrzyma 1 236,20.

Brutto1 680,00
Emerytalne pracownika163,97
Rentowe pracownika25,20
Chorobowe pracownika41,16
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika230,33
Kwota po potrąceniu składek1 449,67
Koszt uzyskania przychodu111,25
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu)1 338,00
Podatek dochodowy (18%)240,84
Ulga podatkowa (stała wartość)46,33
Zaliczka na podatek dochodowy195,00
Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty)130,47
Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia)112,35
Ubezpieczenie zdrowotne - 1,25% (nieodliczalne)18,12
Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty83,00
Ewentualne potrącenia0,00
Kwota do wypłaty dla pracownika1 236,20
Emerytalne pracodawcy163,97
Rentowe pracodawcy109,20
Wypadkowe pracodawcy32,42
Fundusz Pracy pracodawcy41,16
FGŚP pracodawcy1,68
Składki ubezpieczeniowe pracodawcy348,43
Całkowite obciążenie pracodawcy2 028,43
Roczne zestawienie kosztów pracy

Poniżej zamieszczamy całoroczne zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę. Dla przyjętego zestawienia całkowite koszty zatrudnienia (obciążenia pracodawcy) wynoszą 24 341,16, a brutto to 20 160,00. Pracownik na rękę otrzyma 14 834,40.

MiesiącBruttoSkładki ZUS pracownikaUbezpieczenie zdrowotneZaliczka na podatek dochodowyKwota do wypłatySkładki ZUS pracodawcyCałkowity koszt pracy
11 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
21 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
31 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
41 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
51 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
61 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
71 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
81 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
91 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
101 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
111 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
121 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
Razem: 20 160,002 763,961 565,64996,0014 834,404 181,1624 341,16
Średnio: 1 680,00230,33130,4783,001 236,20348,432 028,43
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Kalkulator